Czym jest TuSzama?

Alternatywą dla słabych kanapek, kolejnej paczki chipsów, czy piątej drożdżówki w tym tygodniu. To szama, którą możesz zamówić na długą przerwę w szkole i zapomnieć o głodówce od pierwszej do ostatniej lekcji. Sam, razem z kumplami lub całą klasą - wystarczy, że jesteście głodni i ogarniecie kilka prostych kroków...

Czym jest TuSzama?

Alternatywą dla słabych kanapek, kolejnej paczki chipsów, czy piątej drożdżówki w tym tygodniu. To szama, którą możesz zamówić na długą przerwę w szkole i zapomnieć o głodówce od pierwszej do ostatniej lekcji. Sam, razem z kumplami lub całą klasą - wystarczy, że jesteście głodni i ogarniecie kilka prostych kroków...

number
icon

Wbijasz www.tuszama.pl na swoim smartfonie

number
icon

Zamawiasz co chcesz dzień przed lub tego samego dnia (!) przed długą przerwą

number
icon

Płacisz online lub Bonem TuSzama bez formalności

number
icon

Odbierasz pyszną szamę na długiej przerwie

slider left arrow

Przykładowe danie

slider right arrow

Jak działamy?

Po prostu logujesz się, zamawiasz, płacisz, a na długiej przerwie czeka na Ciebie zamówienie.
Bez minimalnej kwoty, bez ograniczeń, bez formalności. Bez spiny.

Jak sprawić by było to możliwe w Twojej szkole?

number
icon

Wypełniacie formularz

number
icon

My kontaktujemy się z Waszą szkołą

number
icon

Wspólnie ustalamy skąd i jaką szamę Wam dostarczyć

number
icon

Załatwione!
Zamawiacie szamę na długą przerwę!

Polub nas na facebooku
girl image halo image

Wypełnij formularz

...i bądź tym, który zorganizuje sobie i kolegom szamę!

Zapoznałem się z treścią i zgadzam się z postanowieniami Regulaminu

INFORMACJA

 

 1. Administratorem danych osobowych osób, które wypełniły formularz zawierający zgłoszenie szkoły do serwisu: tuszama.pl („Użytkownicy”) jest SC Proxy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000705704, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, posiadająca nr NIP: 7010777656 (zwana dalej „Usługodawcą”). Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem następującego adresu e-mail: [].
 2. Użytkownicy mogą się kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem następującego adresu e-mail: [].
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu kontaktowania się z nimi w sprawie włączenia zgłoszonych przez nich, za pośrednictwem powyższego formularza, szkół do listy szkół, do których dostarczane są towary zamówione za pośrednictwem serwisu: tuszama.pl („Serwis”), zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 t.j. z późn. zm.) oraz począwszy od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) zwanym dalej „RODO”.
 4. Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 5. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą podmioty współpracujące z Usługodawcą dla potrzeb należytego funkcjonowania Serwisu oraz właściciel serwera, na którym przechowywane są dane osobowe Użytkowników.
 6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są do czasu ustalenia z Usługodawcą, czy zgłoszona szkoła zostanie dołączona do listy szkół, do których dostarczane są towary zamówione za pośrednictwem serwisu: tuszama.pl czy też nie zostanie.
 7. Użytkownicy mają prawo żądania od Usługodawcy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, które dostarczyli Administratorowi.
 8. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych zgodnie z art. 21 RODO. Przy czym to prawo dotyczy wyłącznie przypadków gdy: a) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Użytkownika i przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub osobę trzecią, w tym gdy dochodzi do profilowania na ww. podstawie. Powyższe prawo sprzeciwu przysługuje każdemu Użytkownikowi również w przypadku gdy w oparciu o wyżej wymienioną podstawę dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 9. Użytkownicy mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Użytkownicy mają prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) lub innego organu właściwego do ochrony danych osobowych, który zastąpi GIODO, jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że stanowi ono wymóg do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawie włączenia zgłoszonych przez niego, za pośrednictwem formularza, szkół do listy szkół, do których dostarczane są towary zamówione za pośrednictwem Serwisu.
 12. Wobec Użytkowników nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.